Lâu lâu không vào, vào nhìn thấy được con số 1000 tự nhiên thấy vui vui 🙂

Cuối tháng 5, nhiều chuyện nhiều việc quá. Gặp thứ dở hơi cám lợn nữa. Mong là qua tháng 6 sẽ đỡ hơn!

Mình mệt mỏi quá, cứ im im kìm nén trong lòng riết nên giờ lãnh hậu quả rồi. Tăng xông rồi, lên máu, nhức đầu nữa! Giờ mình hiểu tại sao tình cảm hôm bữa nhẹ nhàng im lặng như gió thoáng qua. Căn bản mọi thứ vẫn còn trong lòng.

Muốn khóc! Vẫn không khóc được 🙁