Ôi, 2 thằng đã come back rồi. Tuy chưa chính thức nhưng mình sure 90%