Từ khi nghe tin “chị Ba” sẽ thực hiện tour nho nhỏ đến châu Á,