Hĩm hĩm,

Hôm nào rảnh mình sẽ chuyển qua cái theme này :”> [Zbench]

Mặc dù mình vẫn còn rất mê rất cái theme này ;)) [monomonochrome]

Thôi cứ ghi để save lại vậy :”>

=========================

Đã đổi theme :”>

Tốn 1 khoảng thời gian để chỉnh sửa, chỉ vì mún có cái header thoai … Haiz!